• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
Kayokyoku
1
Tokyo Shoe Shine Boy - Teruko Akatsuki

Tokyo Shoe Shine Boy

  Teruko Akatsuki

2
Temporary Home - Demo - Praise Hymn

Temporary Home - Demo

  Praise Hymn

3
Kawa No Nagare No Youni - Hibari Misora

Kawa No Nagare No Youni

  Hibari Misora

4
Temporary Home (Medium With Background Vocals) [Performance Track] - Praise Hymn

Temporary Home (Medium With Background Vocals) [Performance Track]

  Praise Hymn

5
Temporary Home (High Without Background Vocals) [Performance Track] - Praise Hymn

Temporary Home (High Without Background Vocals) [Performance Track]

  Praise Hymn

6
Temporary Home (Medium Without Background Vocals) [Performance Track] - Praise Hymn

Temporary Home (Medium Without Background Vocals) [Performance Track]

  Praise Hymn

7
Temporary Home (Low With Background Vocals) [Performance Track] - Praise Hymn

Temporary Home (Low With Background Vocals) [Performance Track]

  Praise Hymn

8
Ai Sann Sann - Hibari Misora

Ai Sann Sann

  Hibari Misora

9
Temporary Home (Low Without Background Vocals) [Performance Track] - Praise Hymn

Temporary Home (Low Without Background Vocals) [Performance Track]

  Praise Hymn

10
Koibito Yo - Hibari Misora

Koibito Yo

  Hibari Misora

11
Hanagasa Douchu - Hibari Misora

Hanagasa Douchu

  Hibari Misora

12
Change (High With Background Vocals) [Performance Track] - Praise Hymn

Change (High With Background Vocals) [Performance Track]

  Praise Hymn

13
Jinnsei Itiro - Hibari Misora

Jinnsei Itiro

  Hibari Misora

14
Kanasii Sake - Hibari Misora

Kanasii Sake

  Hibari Misora

15
Umiyuki - JERO

Umiyuki

  JERO

16
Makkana Taiyou - Hibari Misora

Makkana Taiyou

  Hibari Misora

17
Change -(High Without Background Vocals) [Performance Track] - Praise Hymn

Change -(High Without Background Vocals) [Performance Track]

  Praise Hymn

18
Midare Gami - Hibari Misora

Midare Gami

  Hibari Misora

19
Love Is Over - Hibari Misora

Love Is Over

  Hibari Misora

20
Kaze No Nagare Ni - Hibari Misora

Kaze No Nagare Ni

  Hibari Misora