• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
Chinese Classical
1
Butterfly Lovers - National Cinema Symphony Orchestra

Butterfly Lovers

  National Cinema Symphony Orchestra

2
Dragon Boat - Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

Dragon Boat

  Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

3
Ancient Way of Life - Gong Yi & Zhang Wei-Liang

Ancient Way of Life

  Gong Yi & Zhang Wei-Liang

4
Flowing Waters - Chen Dongqing, Liu Minze & Zhang Wei-Liang

Flowing Waters

  Chen Dongqing, Liu Minze & Zhang Wei-Liang

5
The Peacock Flies to the Southeast - Li Baolin & Zhang Wei-Liang

The Peacock Flies to the Southeast

  Li Baolin & Zhang Wei-Liang

6
Offering Sacrifices - Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

Offering Sacrifices

  Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

7
Elegant Orchid In Jieshi Tune - Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

Elegant Orchid In Jieshi Tune

  Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

8
Running Water - Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

Running Water

  Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

9
Calling Back the Spirit of the Dead - Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

Calling Back the Spirit of the Dead

  Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

10
Fishing by the River - Shi Zhi-You

Fishing by the River

  Shi Zhi-You

11
Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

12
Happy for the Rain in the Pavilion - Shi Zhi-You

Happy for the Rain in the Pavilion

  Shi Zhi-You

13
Plum Blossom Princess Shoyang - Shi Zhi-You

Plum Blossom Princess Shoyang

  Shi Zhi-You

14
Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

15
Imitation of DONG Bei-yuanSingleQuotes Landscape - Shi Zhi-You

Imitation of DONG Bei-yuanSingleQuotes Landscape

  Shi Zhi-You

16
The Story of the Swan - National Cinema Symphony Orchestra

The Story of the Swan

  National Cinema Symphony Orchestra

17
Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

18
Jasmine Flower - National Cinema Symphony Orchestra

Jasmine Flower

  National Cinema Symphony Orchestra

19
Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

20
Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang